معنی و ترجمه کلمه shifting به فارسی shifting یعنی چه

shifting


انتقال دادن ،حرکت دادن ،تغييرمکان دهى ،تغييرکننده
علوم نظامى : تغيير سمت دادن لوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها