معنی و ترجمه کلمه shingle roof به فارسی shingle roof یعنی چه

shingle roof


سقف توخالى
معمارى : سقف تخته اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها