معنی و ترجمه کلمه shingler به فارسی shingler یعنی چه

shingler


توفال کوب ،ماشين چکش کارى اهن گداخته

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها