معنی و ترجمه کلمه shipment به فارسی shipment یعنی چه

shipment


مال التجاره ،محموله ،کالاى حمل شده باکشتى
قانون ـ فقه : محموله
بازرگانى : محموله ،کالاى در حال حمل
علوم نظامى : ارسال کالا با کشتى کالاى ارسالى با کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها