معنی و ترجمه کلمه shipped به فارسی shipped یعنی چه

shipped


بازرگانى : حمل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها