معنی و ترجمه کلمه shit به فارسی shit یعنی چه

shit


ريدن ،گه ،ان ،عن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها