معنی و ترجمه کلمه shiver به فارسی shiver یعنی چه

shiver


لرزه ،ارتعاش ،از سرما لرزيدن ،ريزه ،تکه ،خرد کردن
ورزش : فشار شديد رو به بالا با عقب دست يا ساق دست از مدافع به حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها