معنی و ترجمه کلمه shoot the gap به فارسی shoot the gap یعنی چه

shoot the gap


ورزش : حمله بين محافظان خط براى رسيدن به توپدار يا پاس دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها