معنی و ترجمه کلمه shooting line به فارسی shooting line یعنی چه

shooting line


ورزش : خط موازى هدف که پاى کمانگيران در تيراندازى روى ان قرارمى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها