معنی و ترجمه کلمه shooting به فارسی shooting یعنی چه

shooting


رمايه ،شوت بسوى دروازه ،شکار با تفنگ ،تيراندازى در ميدان تير تيرباران کردن ،تيراندازى ،جوانه( زنى)،تير
قانون ـ فقه : تيراندازى
ورزش : تيراندازى
علوم نظامى : با تير زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها