معنی و ترجمه کلمه shop به فارسی shop یعنی چه

shop


کارخانه ،محل ساخت ،دکان ،کارگاه ،تعميرگاه ،فروشگاه ،خريد کردن ،مغازه گردى کردن ،دکه
علوم مهندسى : کارخانه
قانون ـ فقه : خريد کردن
بازرگانى : فروشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها