معنی و ترجمه کلمه shore formation (am) به فارسی shore formation (am) یعنی چه

shore formation (am)


معمارى : ته نشست درياچه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها