معنی و ترجمه کلمه short haul به فارسی short haul یعنی چه

short haul


بازرگانى : خط سير کوتاه
علوم نظامى : کاروان دريايى که بين سواحل دو کشور بيگانه و ناشناس حرکت مى کند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها