معنی و ترجمه کلمه short lot به فارسی short lot یعنی چه

short lot


علوم نظامى : کالايى که مقدار موجود از ان کم است و در محوطه کوچک انبار مى شود

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها