معنی و ترجمه کلمه short precision به فارسی short precision یعنی چه

short precision


دقت کم
کامپيوتر : دقت کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها