معنی و ترجمه کلمه short term forecast به فارسی short term forecast یعنی چه

short term forecast


بازرگانى : پيش بينى کوتاه مدت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها