معنی و ترجمه کلمه short-time test به فارسی short-time test یعنی چه

short-time test


علوم مهندسى : ازمايش در مدت زمان کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها