معنی و ترجمه کلمه shovel به فارسی shovel یعنی چه

shovel


خاک انداز،پارو،کج بيل ،بيلچه ،بيل زدن ،با بيل کندن ،انداختن
علوم مهندسى : خاک انداز
عمران : بيل مکانيکى
معمارى : بيل
ورزش : لبه منحنى اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها