معنی و ترجمه کلمه showdown به فارسی showdown یعنی چه

showdown


نمايش دادن ،نمايشى ،نمونه نشان دادن ،مرحله نهايى مسابقات ،ازمايش نيرو
علوم نظامى : چيدن کليه تجهيزات براى بازديد نمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها