معنی و ترجمه کلمه showing partial views به فارسی showing partial views یعنی چه

showing partial views


اعمال نظر
قانون ـ فقه : اعمال نظر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها