معنی و ترجمه کلمه shrove tuesday به فارسی shrove tuesday یعنی چه

shrove tuesday


(مسيحيت )سه شنبه قبل از چهارشنبه توبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها