معنی و ترجمه کلمه shunt field به فارسی shunt field یعنی چه

shunt field


الکترونيک : ميدان شنتى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها