معنی و ترجمه کلمه shunt for ammeter به فارسی shunt for ammeter یعنی چه

shunt for ammeter


الکترونيک : شنت امپرسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها