معنی و ترجمه کلمه shunt به فارسی shunt یعنی چه

shunt


به خط ديگر انداختن ،تغيير جهت دادن کنار گذاشتن ،شنت کردن ،موازى کردن بستن ،بسته شدن ،شنت ،ترن را بخط ديگرى انداختن ،منحرف کردن ،تغيير جهت دادن ،از ميان بردن ،کنارگذاشتن ،مقاومت موازى
علوم مهندسى : موازى فرعى
الکترونيک : شنت ورزش : تصادف
علوم هوايى : شنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها