معنی و ترجمه کلمه shut up به فارسی shut up یعنی چه

shut up


باعث وقفه در تکلم شدن ،خفه کردن ،(امر )خفه شو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها