معنی و ترجمه کلمه shut-in-personality به فارسی shut-in-personality یعنی چه

shut-in-personality


روانشناسى : شخصيت بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها