معنی و ترجمه کلمه shut به فارسی shut یعنی چه

shut


بستن ،برهم نهادن ،جوش دادن ،بسته شدن ،تعطيل شدن ،تعطيل کردن ،پايين اوردن ،بسته ،مسدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها