معنی و ترجمه کلمه shutdown strip به فارسی shutdown strip یعنی چه

shutdown strip


ورزش : منطقه بعد از خط پايان که رانندگان از سرعت خود مى کاهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها