معنی و ترجمه کلمه shutt-down به فارسی shutt-down یعنی چه

shutt-down


بسته شدن ،تعطيل شدن
علوم مهندسى : بستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها