معنی و ترجمه کلمه shuttering به فارسی shuttering یعنی چه

shuttering


علوم مهندسى : تخته بندى
عمران : قالب بتن
معمارى : اجزاء قالببندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها