معنی و ترجمه کلمه si به فارسی si یعنی چه

si


کامپيوتر : Systeme International Dunitesاستاندارد سيستم بين المللى مترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها