معنی و ترجمه کلمه siamese به فارسی siamese یعنی چه

siamese


اهل کشور سيام ،اهل کشور تايلند)thailand(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها