معنی و ترجمه کلمه sick bed به فارسی sick bed یعنی چه

sick bed


بستر بيمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها