معنی و ترجمه کلمه sick leave به فارسی sick leave یعنی چه

sick leave


مرخصى استعلاجى
قانون ـ فقه : مرخصى استعلاجى
علوم نظامى : استراحت بيمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها