معنی و ترجمه کلمه sick slip به فارسی sick slip یعنی چه

sick slip


علوم نظامى : برگ اعزام به بيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها