معنی و ترجمه کلمه sickish به فارسی sickish یعنی چه

sickish


کمى ناخوش ،کسل ،تا اندازه اى تهوع اور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها