معنی و ترجمه کلمه side arms به فارسی side arms یعنی چه

side arms


اسلحه کمرى
علوم نظامى : جنگ افزار کمرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها