معنی و ترجمه کلمه side chain substitution به فارسی side chain substitution یعنی چه

side chain substitution


شيمى : استخلاف در زنجير جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها