معنی و ترجمه کلمه side step به فارسی side step یعنی چه

side step


کنار رفتن( در مشت بازى براى اجتناب از مشت حريف)،گريز،سويگام
علوم نظامى : فرمان يک قدم به چپ يا به راست برداشتن يک قدم به چپ يا به راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها