معنی و ترجمه کلمه side-foot به فارسی side-foot یعنی چه

side-foot


ورزش : ضربه با کنار پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها