معنی و ترجمه کلمه sidelay به فارسی sidelay یعنی چه

sidelay


تنظيم کننده کناره کاغذ
علوم نظامى : وسيله تنظيم کناره کاغذ در ماشين چاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها