معنی و ترجمه کلمه sidelooking airborne radar(slar) به فارسی sidelooking airborne radar(slar) یعنی چه

sidelooking airborne radar(slar)


رادار با ديد جانبى ،رادار جانبى نصب شده روى هواپيما،رادار جانبى
علوم نظامى : رادار جانبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها