معنی و ترجمه کلمه siding به فارسی siding یعنی چه

siding


جانبدارى ،طرفدارى ،بستگى بحزب ،پهلويى
علوم مهندسى : دو راهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها