معنی و ترجمه کلمه sight reduction (ho229) به فارسی sight reduction (ho229) یعنی چه

sight reduction (ho229)


علوم دريايى : تعديل رصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها