معنی و ترجمه کلمه sight vocabulary به فارسی sight vocabulary یعنی چه

sight vocabulary


روانشناسى : واژگان ديدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها