معنی و ترجمه کلمه sight window به فارسی sight window یعنی چه

sight window


ورزش : بريدگى بالاى کمان براى جاگرفتن تير و دادن ديد بهتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها