معنی و ترجمه کلمه sigmoid به فارسی sigmoid یعنی چه

sigmoid


مانندS،پيچيده ،حلقوى ،هلالى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها