معنی و ترجمه کلمه sign position به فارسی sign position یعنی چه

sign position


مکان علامت ،موضوع علامت
کامپيوتر : موقعيت علامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها