معنی و ترجمه کلمه signal bridge به فارسی signal bridge یعنی چه

signal bridge


پل مخابره ناو
علوم نظامى : پل مخابرات ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها