معنی و ترجمه کلمه signal bridge به فارسی signal bridge یعنی چه

signal bridge


پل مخابره ناو
علوم نظامى : پل مخابرات ناو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها