معنی و ترجمه کلمه silage به فارسی silage یعنی چه

silage


علف تازه مانده ،قصيل سبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها